Worx-vara-akku 12 V / 2,0 Ah WA3505

Vara-akku 12 V / 2,0 Ah