Zásady používania súborov cookie na worx-europe.com

Cookies pozostávajú z častí kódu nainštalovaných do prehliadača, ktoré pomáhajú Vlastníkovi pri poskytovaní Služby za uvedenými účelmi. Niektoré z účelov, za ktorými sú cookies inštalované, môžu vyžadovať súhlas Používateľa.

Ak je inštalácia cookies založená na súhlase, takýto súhlas je možné kedykoľvek odvolať podľa pokynov uvedených v tomto dokumente.

Technické cookies a cookies slúžiace na agregované štatistické účely

  • Činnosť nevyhnutne potrebná na fungovanie Služby

Táto webová stránka používa cookies na uloženie relácie Používateľa a na vykonanie ďalších aktivít, ktoré sú nevyhnutne potrebné na fungovanie tejto webovej stránky, napríklad v súvislosti s distribúciou prenosu.

  • Činnosť týkajúca sa ukladania preferencií, optimalizácie a štatistík

Táto webová stránka používa cookies na uloženie preferencií prehliadania a na optimalizáciu používateľského prehliadania. Medzi tieto cookies patria napríklad tie, ktoré sa používajú na nastavenie jazykových a menových preferencií alebo na správu štatistík prvej strany, ktoré priamo používa Vlastník stránky.

Iné typy cookies alebo tretích strán, ktoré cookies inštalujú

Niektoré z nižšie uvedených služieb zhromažďujú štatistické údaje v anonymizovanej a agregovanej podobe a nemusia si vyžadovať súhlas používateľa alebo ich môže spravovať priamo Vlastník – v závislosti od toho, ako je uvedené – bez pomoci tretích strán.

Ak sú medzi nižšie uvedenými nástrojmi uvedené služby tretích strán, môžu sa tieto služby použiť na sledovanie návykov prehliadania Používateľov – okrem informácií tu uvedených a bez vedomia Vlastníka. Podrobné informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov uvedených služieb.

  • Reklama

Tento typ služby umožňuje, aby sa Údaje o používateľoch používali na reklamné komunikačné účely zobrazené vo forme bannerov a iných reklám na tejto webovej stránke, pričom ich výber môže závisieť od záujmov Používateľa.
To neznamená, že na tento účel sa používajú všetky Osobné údaje. Informácie a podmienky použitia sú uvedené nižšie.
Niektoré z nižšie uvedených služieb môžu používať cookies na identifikáciu Používateľov alebo môžu použiť techniku remarketingu, t.j. zobrazovanie reklám prispôsobených záujmom a správaniu používateľa, vrátane tých, ktoré sa zistia mimo tejto webovej stránky. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov príslušných služieb.
Okrem možnosti neuplatnenia ktorejkoľvek zo služieb uvedených nižšie, môže používateľ na stránke odmietnuť používanie súborov cookie treťou stranou možnosti neuplatnenia služieb Network Advertising Initiative .

Google AdSense (Google Inc.)

Google AdSense je reklamná služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. Táto služba používa súbor cookie „Doubleclick“, ktorý sleduje používanie tohto webu a správania používateľov v súvislosti s reklamami, výrobkami a ponúkanými službami.
Používatelia sa môžu rozhodnúť zakázať všetky súbory cookie Doubleclick kliknutím na: google.com/settings/ads/onweb/optout.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajovOdmietnutie služieb .

Outbrain (Outbrain Inc.)

Outbrain je reklamná služba poskytovaná spoločnosťou Outbrain Inc.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie a rôzne typy údajov uvedené v zásadách ochrany osobných údajov.

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajovOdmietnutie služieb .

Adform (Adform)

Adform je reklamná služba poskytovaná spoločnosťou Adform.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: Dánsko – Zásady ochrany osobných údajov .

  • Analýza

Služby uvedené v tejto časti umožňujú Vlastníkovi monitorovať a analyzovať prenos dát na webe a môžu sa použiť na sledovanie správania používateľa.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics je služba na analýzu webu, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. (ďalej len „Google“). Spoločnosť Google využíva zhromaždené údaje na sledovanie a skúmanie používania tejto webovej stránky, na prípravu správ o svojich činnostiach a ich zdieľanie s ostatnými službami Google.
Spoločnosť Google môže zhromažďované údaje použiť na usporiadanie a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajovOdmietnutie služieb .

Google Analytics s anonymnou IP (Google Inc.)

Google Analytics je služba na analýzu webu, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. (ďalej len „Google“). Spoločnosť Google využíva zhromaždené údaje na sledovanie a skúmanie používania tejto webovej stránky, na prípravu správ o svojich činnostiach a ich zdieľanie s ostatnými službami Google.
Spoločnosť Google môže zhromažďované údaje použiť na usporiadanie a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete.
Táto integrácia služby Google Analytics anonymizuje vašu IP adresu. Funguje tak, že skracuje IP adresy používateľov v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná adresa IP sa iba vo výnimočných prípadoch odošle na server Google a skráti v USA.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajovOdmietnutie služieb .

Sledovanie konverzií na Facebooku (Facebook pixel) (Facebook, Inc.)

Sledovanie konverzií na Facebooku (Facebook pixel) je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Facebook, Inc., ktorá spája údaje z reklamnej siete Facebooku s akciami vykonanými na tejto webovej stránke. Facebook pixel sleduje konverzie, ktoré možno pripísať reklamám v sieti Facebook, Instagram a Audience Network.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajov . Účastník systému Privacy Shield.

HubSpot Analytics (HubSpot, Inc.)

HubSpot Analytics je analytická služba poskytovaná spoločnosťou HubSpot, Inc.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajovOdmietnutie služieb .

  • Zobrazenie obsahu z externých platforiem

Tento typ služby vám umožňuje prezerať a pracovať s obsahom uloženým na externých platformách priamo z tejto webovej stránky.
Tento typ služby môže pre stránky, na ktorých je služba nainštalovaná, zhromažďovať údaje o prenose dát na webe aj vtedy, keď ich používatelia nepoužívajú.

Miniaplikácia Google Maps (Google Inc.)

Google Maps je služba na zobrazovanie máp poskytovaná spoločnosťou Google Inc., ktorá umožňuje tejto webovej stránke začleniť obsah tohto druhu na svoje stránky.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajov .

Miniaplikácia Instagram (Instagram, Inc.)

Instagram je služba na zobrazovanie obrázkov poskytovaná spoločnosťou Instagram Inc., ktorá umožňuje tejto webovej stránke začleniť obsah tohto druhu na svoje stránky.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajov .

Miniaplikácia YouTube (Google Inc.)

YouTube je služba na zobrazovanie video obsahu poskytovaná spoločnosťou Google Inc., ktorá umožňuje tejto webovej stránke začleniť obsah tohto druhu na svoje stránky.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajov .

  • Interakcia s externými sociálnymi sieťami a platformami

Tento typ služby umožňuje interakciu so sociálnymi sieťami alebo inými externými platformami priamo zo stránok tejto webovej stránky.
Interakcia a informácie získané prostredníctvom tejto webovej stránky vždy podliehajú nastaveniam ochrany osobných údajov používateľa pre každú sociálnu sieť.
Tento typ služby môže pre stránky, na ktorých je služba nainštalovaná, zhromažďovať údaje o prenose dát na webe aj vtedy, keď ich používatelia nepoužívajú.
Odporúča sa odhlásiť sa z príslušných služieb, aby sa zabezpečilo, že údaje spracované na tejto webovej stránke nebudú spätne pripojené k profilu Používateľa.

Tlačidlo Like a sociálne miniaplikácie Facebooku (Facebook, Inc.)

Tlačidlo Like a sociálne miniaplikácie sú služby, ktoré umožňujú interakciu so sociálnou sieťou Facebook, poskytované spoločnosťou Facebook, Inc.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajov .

Tlačidlo Tweet a sociálne miniaplikácie Twitteru (Facebook, Inc.)

Tlačidlo Tweet a sociálne miniaplikácie sú služby, ktoré umožňujú interakciu so sociálnou sieťou Twitter, poskytované spoločnosťou Twitter, Inc.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajov .

  • Remarketing a prispôsobovanie reklám

Tento typ služby umožňuje tejto webovej stránke a jej partnerom informovať, optimalizovať a poskytovať reklamu na základe predchádzajúceho použitia tejto webovej stránky používateľom.
Táto činnosť sa vykonáva sledovaním údajov o používaní a pomocou informácií zo súborov cookie, ktoré sa posúvajú partnerom, ktorí riadia remarketing a prispôsobovanie reklám.
Okrem možnosti neuplatnenia ktorejkoľvek zo služieb uvedených nižšie, môže používateľ na stránke odmietnuť používanie súborov cookie treťou stranou možnosti neuplatnenia služieb Network Advertising Initiative .

Remarketing pomocou Google Analytics (Google LLC)

Remarketing pomocou služby Google Analytics je služba na remarketing a prispôsobovanie reklám poskytovaná spoločnosťou Google LLC, ktorá spája sledovaciu činnosť vykonávanú službou Google Analytics a jej súbormi cookie s reklamnou sieťou Google Ads a súborom Doubleclick Cookie.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajovOdmietnutie služieb . Účastník systému Privacy Shield.

Google Ads Remarketing (Google LLC)

Google Ads Remarketing je služba na remarketing a prispôsobovanie reklám poskytovaná spoločnosťou Google LLC, ktorá spája aktivitu na webovej stránke s reklamnou sieťou Google Ads a súborom Doubleclick Cookie.

Používatelia môžu odmietnuť používanie súborov cookie spoločnosti Google na prispôsobenie reklám na stránke Nastavenia reklám Google.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajovOdmietnutie služieb . Účastník systému Privacy Shield.

  • Správa štítkov

Tento typ služby pomáha Vlastníkovi centralizovane spravovať štítky alebo skripty potrebné na tejto webovej stránke.
Údaje používateľov preto prúdia cez tieto služby, čo môže mať za následok uchovávanie týchto údajov.

Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager je služba na správu štítkov, ktorú poskytuje spoločnosť Google LLC.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajov .

Ako poskytnúť alebo vziať späť svoj súhlas s inštaláciou cookies

Okrem toho, čo je uvedené v tomto dokumente, môže užívateľ spravovať predvoľby pre cookies priamo z vlastného prehliadača a zabrániť, napríklad, tretím stranám v inštalácii cookies.
Cez nastavenia prehliadača je tiež možné odstrániť cookies nainštalované v minulosti, vrátane cookies, v ktorých je zaznamenaný pôvodný súhlas s inštaláciou cookies na tejto webovej stránke.
Používatelia môžu nájsť informácie o tom, ako spravovať súbory cookie, v najbežnejšie používaných prehliadačoch napríklad na týchto adresách: Google Chrome , Mozilla Firefox , Apple Safari a Microsoft Internet Explorer .

Pokiaľ ide o cookies inštalované tretími stranami, používatelia môžu spravovať svoje preferencie a vziať späť svoj súhlas kliknutím na súvisiaci odkaz na zrušenie (ak je k dispozícii), použitím prostriedkov uvedených v zásadách ochrany osobných údajov tretej strany alebo kontaktovaním tretej strany.

Napriek vyššie uvedenému, Vlastník oznamuje, že Užívatelia môžu postupovať podľa pokynov, ktoré poskytli EDAA (EÚ), Iniciatíva pre sieťovú reklamu (NAI) (USA) a Digitálna reklamná aliancia (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonsko) ) alebo iné podobné služby. Takéto iniciatívy umožňujú Používateľom vybrať si preferencie sledovania pre väčšinu reklamných nástrojov. Majiteľ preto odporúča, aby Používatelia využili okrem informácií uvedených v tomto dokumente aj nasledovné dokumenty:

Majiteľ a Správca údajov

Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10
50825 Köln
Deutschland

Kontaktný e-mail Vlastníka: datenschutzeu@positecgroup.com

Keďže inštaláciu cookies a iných sledovacích systémov tretích strán prostredníctvom služieb používaných na tejto webovej stránke nemôže Vlastník technicky kontrolovať, akékoľvek konkrétne odkazy na cookies a sledovacie systémy nainštalované tretími stranami sa považujú za orientačné. Pre úplné informácie žiadame Používateľov, aby si prečítali zásady ochrany osobných údajov pre príslušné služby tretích strán uvedené v tomto dokumente.

Vzhľadom na objektívnu zložitosť identifikácie technológií založených na súboroch cookie odporúčame Používateľom, aby sa obrátili na Vlastníka, ak chcú získať ďalšie informácie o používaní súborov cookie na tejto webovej stránke.

Definície a právne odkazy

Osobné údaje (alebo Údaje)

Akékoľvek informácie, ktoré priamo, nepriamo alebo v spojení s inými informáciami – vrátane osobného identifikačného čísla – umožňujú identifikáciu alebo identifikovateľnosť fyzickej osoby.

Údaje o použití

Informácie zhromažďované automaticky prostredníctvom tejto webovej stránky (alebo služieb tretích strán používaných na tejto webovej stránke), medzi ktoré patria napr.: IP adresy alebo doménové názvy počítačov Používateľov, ktorí používajú túto webovú stránku, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas žiadosti, metóda použitá na odoslanie žiadosti na server, veľkosť súboru prijatého ako odpoveď, číselný kód označujúci stav odpovede servera (úspešný výsledok, chyba atď.), krajina pôvodu, vlastnosti prehliadača a operačného systému využívaného Používateľom, rôzne časové podrobnosti o návšteve (napr. čas strávený na každej stránke v rámci aplikácie) a podrobnosti o navigácii v aplikácii, so zvláštnym odkazom na poradie navštívených stránok a ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému zariadenia a / alebo IT prostredia používateľa.

Používateľ

Jednotlivec používajúci túto webovú stránku, ktorý je zároveň Dotknutou osobou, pokiaľ nie je uvedené inak.

Dotknutá osoba

Fyzická osoba, ktorej sa Osobné údaje týkajú.

Spracovateľ údajov (alebo Kontrolór údajov)

Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva Osobné údaje v mene Prevádzkovateľa, ako je to opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Správca údajov (alebo Vlastník)

Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spolu s ostatnými určuje účel a prostriedky spracovania Osobných údajov vrátane bezpečnostných opatrení týkajúcich sa prevádzky a používania tejto webovej stránky. Správcom údajov je Vlastník tejto webovej stránky, pokiaľ nie je uvedené inak.

Táto webová stránka (alebo táto Aplikácia)

Prostriedky, ktorými sa osobné údaje používateľa zhromažďujú a spracúvajú.

Služba

Služba poskytovaná touto webovou stránkou, ako je opísaná vo vzťahujúcich sa podmienkach (ak sú k dispozícii) a na tejto stránke / aplikácii.

Európska únia (alebo EÚ)

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky odkazy v tomto dokumente na Európsku úniu zahŕňajú všetky súčasné členské štáty v Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore.

Cookies

Malý súbor s údajmi uložený v zariadení Používateľa.

Právne informácie

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa zakladá na ustanoveniach viacerých právnych predpisov vrátane čl. 13/14 nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Ak nie je v tomto dokumente uvedené inak, tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú výlučne tejto webovej stránky.

Najnovšia aktualizácia: 30. januára 2019