Worx 400W kompakt-håndsirkelsag Worxsaw WX423

  • Kompakt form, perfekt for arbeid i vanskelig tilgjengelige områder
  • Enkel og rask innstilling av dybdestoppet
  • Forbedret sikt på sagbladet for nøyaktig kuttføring
  • Perfekt for parallelle kutt og mange andre bruksområder
  • Avsugingsadapter for støvfritt arbeid og fri sikt til kuttlinjen

400W Worx kompakt-håndsirkelsag (WX423), kompakt form, enkel og rask innstilling av dybdestoppet, forbedret sikt på sagbladet for presis kuttføring, perfekt for parallelle kutt, avsugingsadapter for støvfritt arbeid. Tomgangshastighet 3600 W, bladdiameter: 85 mm, bladhull: 15 mm, maks. kuttdybde: 27mm