Τι είναι τα μπισκότα;

Πολιτική worx-europe.com cookies

Τα cookies αποτελούνται από τμήματα κωδικών που είναι εγκατεστημένοι στο πρόγραμμα περιήγησης και βοηθούν τον ιδιοκτήτη να παρέχει τις υπηρεσίες που αντιστοιχούν στους καθορισμένους σκοπούς. Ορισμένοι από τους σκοπούς για τους οποίους εγκαθίστανται τα cookies ενδέχεται επίσης να απαιτούν τη συγκατάθεση του χρήστη.

Τεχνικά cookies και cookies που χρησιμοποιούνται για συγκεντρωτικούς στατιστικούς σκοπούς

Βασικές δραστηριότητες για τη λειτουργικότητα της υπηρεσίας

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την αποθήκευση συνεδριών χρηστών και για την εκτέλεση άλλων βασικών δραστηριοτήτων για τη λειτουργία του ίδιου, για παράδειγμα σε σχέση με τη διανομή της κυκλοφορίας

Η αποθήκευση των ρυθμίσεων, της βελτιστοποίησης και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με στατιστικά στοιχεία

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποθήκευση των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας περιήγησης του χρήστη. Αυτά τα cookies περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, αυτά που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό της γλώσσας και του νομίσματος ή εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση στατιστικών πρώτου μέρους που λειτουργούν απευθείας από τον κάτοχο του ιστότοπου.

Άλλοι τύποι cookies ή εργαλεία τρίτων που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν

Ορισμένες από τις υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω διαχειρίζονται στατιστικά στοιχεία σε συγκεντρωτική μορφή και δεν απαιτούν απαραίτητα τη συγκατάθεση του χρήστη ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας από τον ιδιοκτήτη – ανάλογα με την περιγραφή τους – χωρίς τη βοήθεια τρίτων.

Εάν οι υπηρεσίες τρίτων εμφανίζονται στα παρακάτω εργαλεία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των συνηθειών περιήγησης του χρήστη – εκτός από τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παρόν και χωρίς τη γνώση του ιδιοκτήτη. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων των αναφερόμενων υπηρεσιών.

Πώς μπορώ να διαχειριστώ την εγκατάσταση των cookies;

Εκτός από αυτό που περιγράφεται σε αυτό το έγγραφο, ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τις ρυθμίσεις για τα cookies απευθείας στο δικό του πρόγραμμα περιήγησης και έτσι να αποτρέψει τρίτους από την εγκατάστασή τους. Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης καθιστούν επίσης δυνατή τη διαγραφή των cookies που έχουν εγκατασταθεί στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων των cookies που μπορεί να έχουν αποθηκεύσει τη συγκατάθεσή τους για την εγκατάσταση των cookies από αυτόν τον ιστότοπο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απενεργοποίηση όλων των cookies μπορεί να επηρεάσει την προσφορά αυτής της ιστοσελίδας. Ο χρήστης μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής του στις ακόλουθες διευθύνσεις: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari και Microsoft Windows Explorer.

Στην περίπτωση υπηρεσιών που προσφέρονται από τρίτους, ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης και να αποσυρθεί από τις δραστηριότητες παρακολούθησης κάνοντας χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στις δηλώσεις δεδομένων του τρίτου μέρους κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο εξαίρεσης, εάν υπάρχει, ή επικοινωνώντας με τον τρίτο πάροχο.

Παρ ‘όλα αυτά, ο ιδιοκτήτης ενημερώνει ότι ο χρήστης μπορεί να επωφεληθεί από τα ακόλουθα: Online Επιλογές σας. Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει στο χρήστη να ορίσει τις ρυθμίσεις παρακολούθησης για σχεδόν όλα τα εργαλεία διαφήμισης. Ως εκ τούτου, ο ιδιοκτήτης συνιστά στον χρήστη να κάνει χρήση αυτών των μέσων εκτός από τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο.

Ιδιοκτήτης και υπεύθυνος φορέας

Posinec Γερμανία Ε.Π.Ε.
Πράσινος τρόπος 10
50825 Κολωνία
Γερμανία

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόχου: digiopseu@positecgroup.com

Δεδομένου ότι αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων που οδηγούν στην εγκατάσταση cookies και άλλων τέτοιων συστημάτων παρακολούθησης, τα οποία δεν μπορούν να ελεγχθούν τεχνικά από τον ιδιοκτήτη, οποιαδήποτε ειδική αναφορά σε cookies τρίτων και συστήματα παρακολούθησης πρέπει να θεωρείται ενδεικτική. Πλήρεις πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων των αντίστοιχων τρίτων μερών που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο.

Λόγω της αντικειμενικής πολυπλοκότητας που σχετίζεται με την ταυτοποίηση τεχνολογιών που βασίζονται σε cookies και της εξαιρετικά στενής σύνδεσής τους με τη λειτουργία του διαδικτύου, ο χρήστης ενθαρρύνεται να επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των ίδιων των cookies και σχετικά με οποιαδήποτε χρήση των cookies από αυτόν τον ιστότοπο, για παράδειγμα από τρίτους.