Αποτύπωμα

Νομικές πληροφορίες – Πληροφορίες σύμφωνα με το τμήμα 5 TMG:

Posinec Γερμανία Ε.Π.Ε.

Πράσινος τρόπος 10
D-50825 Κολωνία

Διευθύνοντες σύμβουλοι που δικαιούνται να εκπροσωπούν:
Ντον Ζενγκντόνγκ Γκάο, Τόρστεν Μπόλβεγκ

Επαφή:
Τηλέφωνο: +49 (0) 221 – 130 656 0
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: germany@positecgroup.com

Δικαστήριο μητρώου: Περιφερειακό Δικαστήριο της Κολωνίας
Αριθμός μητρώου: HRB 71318
Αριθμός φορολογικού μητρώου φόρου προστιθέμενης αξίας σύμφωνα με το τμήμα 27 α
UStG: DE813921765

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 55 (2) Rstv:
Τζερόμ Τουντ

Haftungsausschluss / Αποποίηση ευθυνών

Περιορισμός ευθύνης για το περιεχόμενο Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας έχει δημιουργηθεί με τη μέγιστη προσοχή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα όλων των περιεχομένων. Ως πάροχος υπηρεσιών, είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε με την Ενότητα 7 παρ. 1 Η TMG είναι υπεύθυνη για το δικό της περιεχόμενο σε αυτές τις ιστοσελίδες σύμφωνα με τους γενικούς νόμους, αλλά σύμφωνα με τις παραγράφους 8 έως 10 η TMG δεν υποχρεούται να παρακολουθεί τις πληροφορίες που μεταδίδονται ή αποθηκεύονται από τρίτους. Μόλις συνειδητοποιήσουμε τυχόν παραβάσεις, θα αφαιρέσουμε το σχετικό περιεχόμενο αμέσως. Ωστόσο, η ευθύνη για το σκοπό αυτό θα αναλαμβάνεται μόνο από τη στιγμή της γνώσης συγκεκριμένων παραβάσεων.

Ευθύνη για εξωτερικούς συνδέσμους

Οι ιστότοποί μας περιέχουν συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων, στο περιεχόμενο των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Ο αντίστοιχος πάροχος ή διαχειριστής είναι πάντα υπεύθυνος για την ορθότητα του περιεχομένου της συνδεδεμένης ιστοσελίδας, έτσι ώστε να μην αναλάβουμε καμία ευθύνη σε αυτό το θέμα. Κατά τη στιγμή της σύνδεσης, ελέγξαμε τους ιστότοπους τρίτων για πιθανές νομικές παραβιάσεις, αλλά δεν ήταν αναγνωρίσιμες. Ωστόσο, δεν μπορεί να αναμένεται να ελέγχουμε συνεχώς το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις νομικών παραβιάσεων. Εάν συνειδητοποιήσουμε τυχόν παραβιάσεις του νόμου, θα καταργήσουμε αμέσως τους κατάλληλους συνδέσμους.

Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο και τα έργα που δημιουργούνται από τον φορέα εκμετάλλευσης αυτών των ιστοσελίδων υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Τα περιεχόμενα και τα δικαιώματα τρίτων επισημαίνονται ως τέτοια. Η επικάλυψη, η επεξεργασία, η διανομή και κάθε είδους εκμετάλλευση εκτός των ορίων των πνευματικών δικαιωμάτων απαιτούν τη γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου δημιουργού ή κατόχου δικαιωμάτων. Επιτρέπεται μόνο η παραγωγή αντιγράφων και λήψεων για προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση.

[gzd_complaints]